Selga

Medlem i KNX Sweden

Huvudkontor

Prästgårdsgränd 4

125 23 ÄLVSJÖ

Tel 08-556 214 00

Kontaktpersoner

Webbadress

Länk till ETS databas

ÄLVSJÖ


HALMSTAD

LINKÖPING


JÖNKÖPING


NORRKÖPING


UPPSALABROMMA


ÖSTERSUND


Mölndal


MölndalKIRUNA

Produktchef KNX


Systemsäljare Hem & Fastighetsautomation


Innesäljare


Innesäljare


Innesäljare


UtesäljareUtesäljare


Utesäljare


Utesäljare


UtesäljareUtesäljare


Stefan Söderström


Anders Holmén

Andreas Liljegren


Tom Lagerqvist


Henrik Pettersson


Mikael HammarstenDaniel Qvist


Magnus Petsén


Peter Bergstrand


Christopher CarrwikMats Isaksson08-556 214 00


08-556 214 00

013-129796


018-312255


011-231619


08-5562130008-761 99 00


063-57 75 50


031-69 55 00


031-69 55 000980-147 70stefan.soderstrom@rexel.se


anders.holmen@rexel.se

andreas.liljegren@selga.se


tom.lagerqvist@selga.se


henrik.pettersson@selga.se


mikael.hammarsten@meab-elgrossisten.se


daniel.quist@selga.se


magnus.petsen@selga.se


peter.bergstrand@selga.se


christopher.carrwik@selga.semats.isaksson@selga.se


© Copyright 2015. All Rights Reserved.